Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Incorporació al treball

Mòdul en que es tractarà tot els coneixements al voltant de les xarxes d'Internet

Tipologies, velocitats, muntatges, protocols...

Totes les pràctiques que farem al llarg del PQPI d'informàtica.