Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Incorporació al treball

Mòdul en que es tractarà tot els coneixements al voltant de les xarxes d'Internet

Tipologies, velocitats, muntatges, protocols...

Totes les pràctiques que farem al llarg del PQPI d'informàtica.

1. Organitza el funcionament d’una secció de recanvis per establir la seva distribució física i el control d’existències analitzant models de gestió.

2. Organitza la programació de compres relacionant la gestió i la rendibilitat de l’explotació.

3. Gestiona el tractament dels residus generats en les operacions de manteniment i reparació de vehicles, identificant els agents contaminants i descrivint els seus efectes sobre el medi ambient i el seu reciclatge.

Al finalitzar l’acció formativa l’alumnat serà capaç de posar en pràctica les  habilitats de comunicació que li permetran participar d'una manera eficaç i constructiva en la vida professional